• mojeoczysatwoje
 • onlydreams
 • daddysbaby
 • inezka
 • konsorcjum
 • kartoNik
 • me-claudiab
 • wezsplyn
 • efemerycznyglut
 • athlin
 • MaR2-D2
 • BarbieSalad
 • shlomo
 • lilyoung
 • NotaSecondtowaste
 • sophisticatedLife
 • alicce
 • verou
 • zofialidia
 • kajakkowalik
 • mariet
 • above
 • christi
 • spalamzbonjovim
 • mrniceguy
 • olc
 • ompalompa
 • cheesecake
 • themess
 • edgith
 • seksgrupowy
 • liliowadusza
 • gdyby
 • 17minut
 • Marcysia
 • gays
 • everylivingcreaturediesalone
 • ignoratiion
 • LeMariParfait
 • beinthe
 • piapilot
 • LEHAPPY
 • unitedsoupsfashion
 • luls
 • psychodeliczna
 • ioiooo
 • mymajo
 • QOH1984
 • gnocco
 • arayo
 • kapitan
 • lolalove
 • rainbowfuck
 • iwannatobelovedbyu
 • woodkid
 • kingalascaux
 • burcuch
 • klaudiajestsuper
 • kelRA
 • lovebuzz
 • klotylda
 • stockholmsyndrome
 • felldowntherabbithole
 • lest
 • morela
 • californiacation
 • malaya
 • lady-mademoiselle
 • devourxthetruth
 • ofikleidka
 • Nestaa
 • Child-Rocking
 • maartta
 • badabapopi
 • pnrdoravarga
 • naasty
 • dubtofuckstep
 • xagnes1
 • Thegleek
 • tazniebieskimi
 • RouxBlonde
 • manna
 • hungrylittledemon
 • thingstodoonetpl
 • buffay
 • reasonscanneverwin
 • Americanlover
 • nonkonformistka
 • absolutelyfuckingnot
 • voty
 • unstoppable
 • mostwanted14312
 • loveyou
 • bravoure
 • shinyblackball
 • Godislove
 • unfounded
 • zamulasz
 • blackandgold
 • ladygrey
 • parrtyzant
 • deadend
 • challder
 • gos123
 • strangespecters
 • guyver
 • SmoothLikeBrandy
 • majzi111
 • adynamia
 • awkwardmoments
 • esperer
 • madeof
 • gosienia
 • zagubione--oddechy
 • equip4pilates
 • petite-blanche
 • AlanG
 • moonriver
 • unsteadyshy
 • bubblebeam
 • gemma
 • nienie
 • brinno
 • silverspoon
 • panda05
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

7688 1bd9
Reposted fromliteracja literacja viatobecontinued tobecontinued
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos viaoutoflove outoflove
7109 f693 500
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii vialou8 lou8
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus vialiona liona

December 04 2017

Reposted fromFlau Flau viaohmylife ohmylife
1018 060d
Reposted fromzciach zciach viadupablada dupablada
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
1226 bd6d
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahormeza hormeza
Reposted fromgarstki garstki viahormeza hormeza
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viahormeza hormeza
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahormeza hormeza
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
6444 8e1b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl