• panda05
 • silverspoon
 • brinno
 • nienie
 • gemma
 • bubblebeam
 • unsteadyshy
 • moonriver
 • AlanG
 • petite-blanche
 • equip4pilates
 • zagubione--oddechy
 • gosienia
 • madeof
 • esperer
 • awkwardmoments
 • adynamia
 • majzi111
 • SmoothLikeBrandy
 • guyver
 • strangespecters
 • gos123
 • challder
 • deadend
 • parrtyzant
 • ladygrey
 • blackandgold
 • zamulasz
 • unfounded
 • Godislove
 • shinyblackball
 • bravoure
 • loveyou
 • mostwanted14312
 • unstoppable
 • voty
 • absolutelyfuckingnot
 • nonkonformistka
 • Americanlover
 • reasonscanneverwin
 • buffay
 • thingstodoonetpl
 • hungrylittledemon
 • manna
 • RouxBlonde
 • tazniebieskimi
 • Thegleek
 • xagnes1
 • dubtofuckstep
 • naasty
 • pnrdoravarga
 • badabapopi
 • maartta
 • Child-Rocking
 • Nestaa
 • ofikleidka
 • devourxthetruth
 • lady-mademoiselle
 • malaya
 • californiacation
 • morela
 • lest
 • felldowntherabbithole
 • stockholmsyndrome
 • klotylda
 • lovebuzz
 • kelRA
 • klaudiajestsuper
 • burcuch
 • kingalascaux
 • woodkid
 • iwannatobelovedbyu
 • rainbowfuck
 • lolalove
 • kapitan
 • arayo
 • gnocco
 • QOH1984
 • mymajo
 • ioiooo
 • psychodeliczna
 • luls
 • unitedsoupsfashion
 • LEHAPPY
 • piapilot
 • beinthe
 • LeMariParfait
 • ignoratiion
 • everylivingcreaturediesalone
 • gays
 • Marcysia
 • 17minut
 • gdyby
 • liliowadusza
 • seksgrupowy
 • edgith
 • themess
 • cheesecake
 • ompalompa
 • olc
 • mrniceguy
 • spalamzbonjovim
 • christi
 • above
 • mariet
 • kajakkowalik
 • zofialidia
 • verou
 • alicce
 • sophisticatedLife
 • NotaSecondtowaste
 • lilyoung
 • shlomo
 • BarbieSalad
 • MaR2-D2
 • athlin
 • efemerycznyglut
 • wezsplyn
 • me-claudiab
 • kartoNik
 • konsorcjum
 • inezka
 • daddysbaby
 • onlydreams
 • mojeoczysatwoje
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

6389 4a87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKuishi Kuishi
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque

October 15 2019

Reposted fromMoonTide MoonTide vialekkaprzesada lekkaprzesada
Gdziekolwiek jesteś dziś twoja iskra się we mnie tli. 
— A. Lipnicka
Reposted byheavencanwaitgreywolfjustmine
6311 27bb 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viakiks kiks
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
9799 c8d5 500
Reposted frompiehus piehus viabisia bisia
7970 346b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaZoonk11 Zoonk11

October 14 2019

6798 a779 500
Reposted fromniiina niiina vialenifca lenifca
6796 5312 500
Reposted fromniiina niiina vialenifca lenifca
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viagreywolf greywolf

October 13 2019

3061 0aac
Reposted frombrainless brainless viajestemjeden jestemjeden
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— Lao Che
Reposted fromwowlovely wowlovely viagreywolf greywolf
0593 13a1
Reposted frombrumous brumous viagregorczykm gregorczykm
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous viajustonebullet justonebullet
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamoai moai

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl